شیوه های پرداخت

فقط از طریق کارت به کارت یا واریز به حساب قید شده در سایت امکان پذیر میباشد. مدت زمان تایید پرداخت شما 24 ساعت کاری میباشد.