گروه محصولات

ثبت سفارش

برای ثبت سفارش، پس از عضویت در وبسایت و درج دقیق اطلاعات، محصول یا محصولات مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کنید، سپس جهت پرداخت از طریق پرداخت به صورت آنلاین یا ثبت فیش اقدام نموده، با انتخاب نحوه ارسال خرید خود را نهایی کنید.
درج شماره تلفن همراه در پروفایل الزامی است.