گروه محصولات
ماسک و عینک شیشه محافظ ماسک جوشکاری Average rating: 4.6794002938454, based on 89 reviews from $1000.0000 to $1000.0000

شیشه محافظ ماسک جوشکاری

نوع جوش: برقی
جنس: شیشه
ابعاد: 50*100 میلیمتر
 

خلاصه:

شیشه محافظ ماسک جوشکاری

قیمت برای شما 1,000 تومان

شیشه محافظ ماسک جوشکاری یک شیشه معمولی و شفاف است و کاربرد آن در ماسک جوش کاری به علت جلوگیری از صدمه در حین جوشکاری به شیشه تیره ماسک است.
ارسال نظر

>