گروه محصولات
قلم تخريب دنباله شش گوش قلم تخریب شش گوش نوک تیز 40 سانت زانکو مدل ZST-1740 Average rating: 4.67418102876944, based on 89 reviews from $56000.0000 to $56000.0000

قلم تخریب شش گوش نوک تیز 40 سانت زانکو مدل ZST-1740خلاصه:

قلم تخریب شش گوش نوک تیز 40 سانت زانکو مدل ZST-1740 ساخته شده از فولاد آلیاژی.

قیمت برای شما 56,000 تومان

قلم تخریب شش گوش نوک تیز 40 سانت زانکو مدل ZST-1740 ساخته شده از فولاد آلیاژی با سطح سخت کاری شده ساخت ایران.
ارسال نظر