گروه محصولات
فن تاسیساتی دمنده سری تانژانت فن تانژانت پر دور دمنده مدل DGT-H Average rating: 4.45839496071376, based on 89 reviews from $178000.0000 to $178000.0000

فن تانژانت پر دور دمنده مدل DGT-H

  نام فن: فن تانژانت دمنده پر دور
  مدل: DGT-H
  حجم هوادهی (m3/h) : 150

  قطرپروانه (cm) :6

  دور موتور (RPM) : 2000
 
  توان (W) : 28

  جریان (A) : 0/23

  شدت صدا (dB) : 0

       
وزن (kg) : 1/00  
  


خلاصه:

قیمت برای شما 178,000 تومان

ارسال نظر

>