گروه محصولات
فیلتر کردن
صفحه 1

در حال بارگذاری 7 رکورد بعدی

موجود در انبار تامین کننده
سانتریفیوژ یک طرفه دمنده سری بکوارد مدل BEB-20/10L2S
1,886,000   تومان
موجود در انبار تامین کننده
سانتریفیوژ یک طرفه دمنده سری بکوارد مدل BEB-20/10L4S
1,742,000   تومان
موجود در انبار تامین کننده
سانتریفیوژ یک طرفه دمنده سری بکوارد مدل BEB-25/10L4S
1,921,000   تومان
موجود در انبار تامین کننده
سانتریفیوژ یک طرفه دمنده سری بکوارد مدل BEB-25/10L2S
2,127,000   تومان
موجود در انبار تامین کننده
سانتریفیوژ یک طرفه دمنده سری بکوارد مدل BEB-30/10L4S
2,318,000   تومان
موجود در انبار تامین کننده
سانتریفیوژ یک طرفه دمنده سری بکوارد مدل BEB-40/14Z4S
3,900,000   تومان
موجود در انبار تامین کننده
سانتریفیوژ یک طرفه دمنده سری بکوارد دمنده مدل BEB-50/18Z4S
5,882,000   تومان

در حال بارگذاری 7 رکورد بعدی

021-66223270       Manager@superabzarpars.com         سوالات متداول